Политика за продажба на самолетни билети

 1. Самолетните билети се продават от Колибра България ЕООД, ЕИК 205935024,с  адрес гр. София, Симеоновско шосе 33 („Колибра“). Колибра е туристическа агенция, вписана в регистъра на лицата, извършващи туристически агентски дейности към Министерство на туризма на Република България. 
 2. Клиентът получава възможност да ползва услугата на Колибра чрез мобилното приложение на Колибра и/или електронната страница на Колибра. Клиентът преглежда и търси в електронната страница tickets.colibra.io или мобилното приложение на Колибра маршрут и полети, за които иска да закупи билет, след което прави заявка за закупуване на самолетен билет за избран от клиента полет. 
 3. Клиентът избира полет и потвърждава пред Колибра данните за полета, за който иска резервация.
 4. Клиентът се съгласява с договорните условия на Колибра, дължмите суми за цената на самолетния билет и други условия на услугата на Колибра. 
 5. След като клиентът приеме условията на Колибра, Колибра прави резервация и закупува самолетен билет съгласно заявката на клиента. 
 6. Всички условия на пътуването и полета на клиента се регламентират от договора за пътуване между клиента и авиокомпанията превозвач, по който Колибра не е страна. 
 7. Клиентът не заплаща цена на избрания от него самолетен билет преди да бъде изпълнен съответния полет, за който се отнася билетът. 
 8. След като полетът, за който е закупен билет от Колибра за клиента, бъде изпълнен съгласно приложимия за него график, клиентът заплаща цената на самолетния билет, закупен от  Колибра по негова заявка, както и допълнителни такси, суми и разноски, ако такива са направени от клиента и са заплатени от Колибра. 
 9. В случай, че полетът бъде отменен, клиентът не заплаща закупения чрез Колибра самолетен билет. Колибра си възстановява от авиокомпанията цената на закупения от Колибра билет.
 10. В случай, че полетът закъснее с не по-малко от 3 часа (180 минути), клиентът не заплаща закупения чрез Колибра самолетен билет. 

Политика по възстановяване на суми

 1. При закупуване на самолетен билет чрез услугата на Колибра, клиентът Н Е заплаща за самолетния билет преди да бъде изпълнен самолетният полет, т.е. полетът да пристигне навреме съгласно приложимия към полета график. 
 2. След като бъде изпълнен самолетният полет, клиентът заплаща цената на самолетният билет, както и други суми, такси и разноски, ако Колибра е направила такива във връзка със самолетния билет по искане на клиента и за избрания от него полет. Заплащането се извършва чрез банкова карта, която клиентът въвежда в интернет страницата или мобилното приложение на Колибра. 
 3. Заплатените от клиента суми за услугата на Колибра не подлежат на възстановяване. 
 4. Клиентът има право да се откаже от самолетния билет или да го измени или замени съгласно условията на съответната авиокомпания. В случай, че отказът доведе до допълнителни суми, такси и разноски, които Колибра заплати от името и за сметка на клиента, клиентът е длъжен да заплати на Колибра тези суми, такси и разноски. Последните се заплащат от клиента чрез въведената в интернет страницата / мобилното приложение на Колибра банкова карта.

Плащане чрез карта

Вие не извършвате плащането при процеса на резервиране, просто попълвате данните на своята карта. Клиентът не заплаща цена на избрания от него самолетен билет преди да бъде изпълнен съответния полет, за който се отнася билетът. След като полетът, за който е закупен билет от Колибра за клиента, бъде изпълнен съгласно приложимия за него график, клиентът заплаща цената на самолетния билет, закупен от Колибра по негова заявка, както и допълнителни такси, суми и разноски, ако такива са направени от клиента и са заплатени от Колибра.