ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ УСЛУГИ

  1. С приемането на Общите условия на услугата на Колибра България ЕООД („Дружеството) за закупуване на самолетни билети, клиентът по смисъла на Общите условия се съгласява с настоящата Политика за отказ от услуги, както следва. 
  2. Закупуването на Билет не подлежи на отказ, като в случая не съществува възможност за отказ от сключен договор за продажба от разстояние, което е неприложимо към издаването и продажба на самолетни билети. 
  3. Клиентът няма правото на отказ от блокиране или друго задържане на указаните съгласно Общите условия на услугата парични суми по  неговата кредитна или банкова карта. 
  4. Клиентът има права по закупения Билет съгласно правилата на съответната авиокомпания, с която е сключил договор за превоз с въздушен превоз. Доколкото това е допустимо съгласно последните, Клиентът може да упражни право на отказ или сходно право на прекратяване на договора с авиокомпанията, като последното е изцяло в отношенията между Клиентът и авиокомпанията. В случай, че упражняването на такова право води до допълнителни разходи, вкл. такси, комисионни или други разноски, те са изцяло за сметка на Клиента. В случай, че такива бъдат удържани на Дружеството поради избора и решението на Клиента, Дружеството усвоява равностойността на тези заплатени от него суми от кредитната или банкова карта на Клиента, като включително може сумите да бъдат блокирани по картата, като и първото, и за второто Клиентът дава изрично съгласието си, приемайки Общите условия на услугата.